02.03.2011

Følg med oss på facebook

Facebook er nå vår hovedinformasjonskilde. Hvis du er interessert i hva som fåregår kan du bli med i gruppen "Fagutvalget ved Institutt for spesialpedagogikk"!

Ingen kommentarer: