VERV

LEDER/NESTLEDER
Leder har følgende ansvarsområder:
 • Innkalle til FU møter
 • Utarbeide sakslister, vedtekter, protokoll
 • Lede FU møter
 • Arrangere allmøte ved semesterstart
 • Oppdatere websiden sammen med kommunikasjonsansvarlige
 • Følge opp utvalgsmedlemmene og deres verv
 • Være tilgjengelig for de andre medlemmene
 • Fordele kontorvakter (hvis gitt kontorvakt ikke fylles, må lederen stille opp)
 • Delegere arbeidsoppgaver
 • Være med på arrangementer og skape sosial tilhørlighet for medlemmene
 • Skulle representant og vara være syke i de ulike styrene, så må leder fylle inn om mulig
 • Utarbeide attest når en medlem slutter i FU
 • Representerer sitt utvalg i ULF
Ved behov tiltreder nestleder som leder og overtar tilknyttet arbeidsoppgaver, samt som det fordeles på oppfølging av de ulike vervene.Representant/vara i Instituttstyret
Instituttstyret består av instituttleder, wn stedfortreder for instituttleder, en representant fra ledelsen, en representant fra administrasjonen, en representant på vegne av de vitenskapelige ansatte, to studentrepresentanter.

Ansvarsområder:
 • Fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for ISPs virksomhet, samt ansvar for vedtak fattet av universitets- eller fakultetstyret.
 • Årsplan og budsjett.
 • langtidsplaner med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling.
 • Godkjenne regnskap og årsrapport.
 • Tildele forskningsterminer.
 • Innstille vitenskapelige stillinger hvor fakultetet har tilsettingsmyndighet.
For informasjon: www.isp.uio.no/styret/adminregler.pdfRepresentant/vara i Programrådet
Programrådsrepresentanter/vara går på instituttets programrådsmøter, sammen med representanter fra instituttet, masterteamet, bachelorteamet, teamet for international master og administrasjonen. Programrådet arbeider med spørsmål som angår studier og utdanning ved instituttet. Programrådet tar beslutninger som endring på bla.a emner ved Instituttet. Programrådet er opptatt av en helhetlig kvalitetssikring av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljøet ved instituttet.

Har du klager, spørsmål e.l angpående ditt emne, så send oss en mail.

Sjekk referat fra programrådsmøter: http://www.isp.uio.no/adm/styret/referat/programutvalg/spesped/index.htmlØkonomi- og bokskapsansvarlig
 • Holde orden i økonomiperm; sette inn alle bilag, lage budsjett, føre regnskap hver måned (om nødvendig), følge opp kontaktbeholdning hver 3. uke.
 • Sjekke posthyllen i 4. etg.
 • Skrive søknad om pengestøtte fra studentparlamentet og Instituttet hvert semster (leder sjekker og godkjenner)

Kommunikasjonsansvarlig
Fagutvalget disponerer websiden: http://fuisp.blogspot.com/ samt mailingslisten: fagutvalget@isp.uio.no.

Disse sidene er det kommunikasjonsansvarliges jobb å administrere og oppdatere.

Kommunikasjonsansvarlige har ansvar for bestilling av plakater, flyers o.l, og har sin kontaktperson; Shane Colvin, som tar imot bestillinger fra Fagutvalget ved Institutt for spesialpedagogikk.Representant i champagneballkomiteen
Komiteen består av en representant fra hvert utvalg ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet. Studentutvalget har sin hovedrepresentant som er leder i komiteen.
Et samarbeid mellom utvalgene for et arrangement for alle utvalgene ved fakultetet som arrangeres på høstsemesteret. champagneballet er årets store begivenhet som sammensveiser studentene ved de ulike utvalgene.

Champagneballet består av galla antrekk, god middag, god underholdning,  konkurranser,dans og sang

Vervet består også av de obligatoriske møtene og oppgavene FU ISP setter.Studentkontakt
Studentkontaktene kan komme med råd og vink hvis det er noe du lurer på, hvis du er misfornøyd med forelesningene, har eksamensverver, hvis du er strålende fornøyd, og har lyst til å dele det med noen, hvis du lurer på hva du skal bli nor du blir stor. Eller hvis du er usikker på pensum, hvis du trenger en skulder å gråte på, hvis du vil utvide ditt sosiale og faglige netteverk, eller alt annet mellom himmel og jord. Ingen sak er for liten, ingen sak er for stor. Ta tak i oss på skolen eller send oss en mail. Vi er her for deg!Utvalgsmedlem
Ønsker du å bidra med noe i et fagutvalg, men har ikke mye tid å bruke på et konkret verv, da kan det være ideelt å stille som utvalgsmedlem. Som utvalgsmedlem vil de viktigste oppgavene være å delta på ulike arrangementer, stå stands, markedsføre fagutvalget når det skulle være nødvendig.